ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης είναι η δημιουργία μιας μονάδας πρότυπου, το όνομα του οποίου θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας παροχής προϊόντων στους πελάτες και τους καταναλωτές της.

Για το σκοπό αυτό, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με τις αρχές του HACCP και του προτύπου ISO 22000:2018. Όλοι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία οφείλουν να λειτουργούν βάσει της παρούσας πολιτικής.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, οφείλει:

 1. να τηρεί επ’ ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων
 2. να ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες ,
 3. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και ποιότητας
 4. να επαληθεύεται συνεχώς το σύστημα μέσω προγραμματισμένων ελέγχων,
 5. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα, τα οποία έχουν προκύψει από τη Μελέτη HACCP,
 6. να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι πόροι για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος,
 7. να διατηρούνται οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους προμηθευτές, τους πελάτες, αλλά και τις αρχές
 8. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.
 9. να υπάρχει διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος
 10. να προχωρεί σε ανάλυση του περιβάλλοντος υπό την σκοπιά της ασφάλειας τροφίμων
 11. να απασχολεί Προσωπικό που με την εκπαίδευση του έχει αποκτήσει ισχυρή Εταιρική Κουλτούρα για την Ασφάλεια των Προϊόντων, έχει πλήρη επίγνωση των ευθυνών του απέναντι στους Καταναλωτές και μπορεί να διαχειρίζεται με αποτελεσματικό & ηθικό τρόπο όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια κατανάλωσης των Εταιρικών Προϊόντων

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με θέματα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

Όλα τα παραπάνω, οδηγούν τη Διοίκηση και το προσωπικό να νιώθουν σίγουροι για τις υπηρεσίες και τα τρόφιμα που σας προσφέρουμε.

Enter your personal details and start journey with us.

New membership are not allowed.

To keep connected with us please login with your personal info.

Hashtag

#delmocca #bydelmocca #specialitycoffeeroasters #roasters #coffeeexperts #greekcoffee

ΔΕΥΘΗΝΣΗ

Delmocca
Λεωφ. Βάρης- Κορωπίου, Κορωπί, Θέση Πότσι, Τ.Κ 19400

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 6640252
info@delmocca.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ

Μέσα σε μία δυναμική αγορά καφέ, η Delmocca, έχοντας μια μοναδική γκάμα προϊόντων, κατάφερε να στηρίξει εκατοντάδες επιχειρήσεις εστίασης όχι μόνο στον καφέ, αλλά και σε άλλα προϊόντα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ